Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a UniuniiEuropene sau a Guvernului României
Proiect Combat
Contact

Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, Sector 1, Bucuresti
Cod postal: 010393

cnasr@cnasr.ro
Tel: 021 317 51 25
Fax: 031 817 20 47
Persoana de contact:
Romelia Blejan

Descriere/Obiectiv

DESCRIERE
Proiectul "Consiliere, Ocupare, schimbarea Mentalităţilor, eliminarea Barierelor, Accesibilizare, Training" este un proiect derulat de Ministerul Muncii, Familiei  și Protecției Sociale in parteneriat cu Colegiul Național al Asistenților Sociali.
Proiectul  este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general:
Facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi.

Obiectivele specifice:
O.1. - dezvoltarea de instrumente privind adaptarea locului de muncă prin prisma persoanei cu dizabilităţi, a angajatorilor şi a locurilor de muncă propriu-zise. Se urmăreşte dezvoltarea de instrumente specifice pentru dezvoltarea profesională a persoanei cu dizabilităţi, atât în scopul creării şi consolidării unei motivaţii pentru formare profesională şi integrării pe piaţa muncii, cât şi pentru facilitarea accesului acestora pe piaţa muncii, prin informarea şi consilierea angajatorilor.
O.2. - dezvoltarea unui centru de consiliere şi asistenţă pentru dezvoltarea de noi locuri de muncă adaptate.
O.3. - realizarea unei campanii de informare şi conştientizare privind accesul pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi. Prejudecăţile sunt un obstacol important întâmpinat de persoanele cu dizabilităţi în obţinerea unui loc de muncă

Proiectul "COMBAT" propune o abordare integrată a accesului pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi, atât din perspectiva angajatorului, cât şi din perspectiva angajatului – persoană cu dizabilităţi sau nu.
Pe termen scurt, se propune derularea de activităţi de consiliere şi formare pentru angajatori şi angajaţi si, pe termen lung, se propune elaborarea de pachete de măsuri legislative ce vizează domeniul ocupării forţei de muncă, formării profesionale şi accesibilizării locurilor de muncă.
Abordarea de tip economic este îmbinată cu una sociala, prin integrarea persoanelor cu dizabilităţi urmărindu-se schimbarea mentalităţilor, crearea unui sentiment de utilitate în cadrul societăţii şi crearea de legături profesionale şi personale.

Pe de altă parte, proiectul nu se referă doar la încurajarea schimbării pentru persoana cu handicap şi dobândirea de abilităţi profesionale, cât şi la adaptarea locului de muncă şi schimbarea mentalităţilor în cadrul comunităţii. 

Galerie foto