Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a UniuniiEuropene sau a Guvernului României
Proiect Combat
Contact

Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, Sector 1, Bucuresti
Cod postal: 010393

cnasr@cnasr.ro
Tel: 021 317 51 25
Fax: 031 817 20 47
Persoana de contact:
Romelia Blejan

Servicii

Servicii oferite:

I. Consiliere și informare :

1. Pentru angajatori

Obiectiv:
Creșterea gradului de informare al angajatorilor privind posibilitățile de angajare a persoanelor cu dizabilități, precum și modul de integrare al acestora la locul de muncă.

2. Pentru angajați

Obiectiv:
Creșterea gradului de informare al angajaților care lucrează în relație directă cu persoane cu dizabilități și nu numai,  cu privire la:

 • Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • Integrarea persoanelor cu dizabilități în colectivele de muncă;
 • Comunicarea cu persoana cu dizabilitati;
 • Cum sa ghidați o persoana cu dizabilități;


Serviciile de consiliere/informare se pot furniza, în funcție de solicitări, individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane,  la sediul CCA sau la sediul angajatorului.
Sesiunile de consiliere /instruire sunt gratuite și sunt furnizate de consilieri specializați în domeniul dizabilității.

II. Consiliere și asistență pentru persoane cu dizabilități

Servicii :

 • Evaluarea inițială a nevoilor beneficiarilor
 • Cunoaștere/autocunoaștere(evaluarea extinsă)
 • Planul individualizat de acțiune
 • Promovare personala CV-ul, Scrisoarea de intenție și Interviul
 • Consilierea juridică
 • Stagiul de practică
 • Instruiri de grup cu tematicile:
 • Motivație și tehnici de formulare a obiectivelor;
 • Promovare personală (CV, scrisoare de intenție și interviu);
 • Simularea unui interviu angajare;
 • Modul legislativ (prezentarea principalelor repere legislative  cu privire la- Codul muncii, Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj etc.)


Întâlnirile de grup se derulează în paralel cu sedințele de consiliere individuală.

Galerie foto