Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a UniuniiEuropene sau a Guvernului României
Proiect Combat
Contact

Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, Sector 1, Bucuresti
Cod postal: 010393

cnasr@cnasr.ro
Tel: 021 317 51 25
Fax: 031 817 20 47
Persoana de contact:
Romelia Blejan

Rezultate

REZULTATE ASTEPTATE:

R1. 4 GHIDURI PRIVIND ADAPTAREA LOCULUI DE MUNCĂ ELABORATE

- Ghid privind identificarea nevoilor specifice ale persoanelor cu handicap privind incluziunea în piaţa muncii elaborat
- Ghid privind asistenţa în căutarea unui loc de muncă elaborat
- Ghid privind dezvoltarea de noi locuri de muncă protejate elaborat
- Ghid privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire/ asistenţă pentru persoanele cu handicap dependente în vederea sprijinirii pe piaţa muncii elaborat.

R.2. STUDII, CERCETĂRI ŞI ANALIZE PRIVIND EFICACITATEA MASURILOR SI INTERVENTIILOR SUPORT OFERITE PERSOANELOR CU HANDICAP ŞI PACHET DE MĂSURI LEGISLATIVE ELABORATE

- 8 Vizite de studiu efectuate în toate regiunile României
- Studiu privind eficacitatea măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor cu handicap elaborat.
- Studiu de impact privind legislaţia din România referitoare la orientare, formare şi angajare în muncă elaborat.
- Ghid de bună practică privind accesibilitatea la locul de munca al persoanelor cu handicap elaborat.

R.3. CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ASISTENŢĂ ÎNFIINŢAT

-Personal selectat şi format.
- Proceduri pentru funcţionarea centrului identificate şi elaborate.
- Consiliere şi îndrumare privind accesibilitatea la locul de muncă acordată pentru angajatori şi persoanele cu handicap (600 de persoane)
- Bibliotecă on-line în domeniul accesibilităţii funcţională şi accesibilă

R.4. FURNIZORI DE SERVICII DE OCUPARE, ADMINISTRAŢII LOCALE ŞI ANGAJATORI AI PERSOANELOR CU HANDICAP FORMAŢI ÎN DOMENIUL ACCESIBILITĂŢII

- Identificarea, selectarea şi stabilirea necesarului de instruire în vederea formării specialiştilor
- Programa de formare elaborată
- 400 se persoane instruite

R.5. CAMPANIE DE INFORMARE NAŢIONALĂ

- Materiale informative elaborate.
- 4 conferinţe regionale + 1 conferinţă naţională
- website funcţional (cu un puternic continut informativ dar si cu mai optiuni indivualizate de interactivitate, adresate deopotriva grupurilor tinta dar si opiniei publice).
- o campanie de informare derulata;

R6.PROGRAME DE CALIFICARE/RECALIFICARE DESTINATE GRUPURILOR VULNERABILE DESFASURATE

- 50 de persoane selectate care vor participa la programe de calificare/recalificare
- 50 de persoane participante la programe de calificare/recalificare

Galerie foto