Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a UniuniiEuropene sau a Guvernului României
Proiect Combat
Contact

Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, Sector 1, Bucuresti
Cod postal: 010393

cnasr@cnasr.ro
Tel: 021 317 51 25
Fax: 031 817 20 47
Persoana de contact:
Romelia Blejan

Activitati

ACTIVITATI:
Activitatile au in vedere nevoile identificate ale grupul tinta si conduc la rezultate ce atenueaza sau elimina cauzele ce au generat acele nevoi.

A.1 - ELABORAREA DE GHIDURI PRIVIND ADAPTAREA LOCULUI DE MUNCĂ.
A.1.1 - Elaborarea unui Ghid privind identificarea nevoilor specifice ale persoanelor cu handicap privind incluziunea în piaţa muncii.
A.1.2 - Elaborarea unui Ghid privind asistenţa în căutarea unui loc de muncă.
A.1.3 - Elaborarea unui Ghid privind dezvoltarea de noi locuri de muncă protejate.
A.1.4 - Elaborarea unui Ghid privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire/ asistenţă pentru persoanele cu handicap dependente, în vederea sprijinirii integrării pe piaţa muncii.

A.2 - STUDII, CERCETĂRI ŞI ANALIZE PRIVIND EFICACITATEA MĂSURILOR ŞI INTERVENŢIILOR SUPORT OFERITE PERSOANELOR CU HANDICAP.
A.2.1 - Vizite de studiu în ateliere protejate/ unităţi protejate în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, pentru analiză şi identificare de modele de bună-practică
A.2.2 - Analiza relevanţei măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor cu handicap.
A.2.3 - Studiu privind identificarea măsurilor legislative pentru a dezvolta un cadrul legal referitor la orientarea, formarea profesională şi angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi din România.
A.2.4. - Elaborarea unui Ghid de bună practică privind accesibilitatea la locul de muncă al persoanelor cu handicap.

A.3 - ÎNFIINŢAREA CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI ASISTENŢĂ.
A.3.1 - Selectarea şi formarea personalului.
A.3.2 - Identificarea şi elaborarea procedurilor necesare pentru funcţionarea centrului.
A.3.3 - Acordarea de consiliere şi îndrumare privind accesibilitatea la locul de muncă, pentru angajatori şi persoanele cu handicap.
A.3.4 - Înfiinţarea unei biblioteci on-line ce cuprinde resurse în domeniul accesibilităţii.

 A.4 - FORMAREA ANGAJAŢILOR DIN ORGANIZAŢII RELEVANTE PRECUM FURNIZORII DE
SERVICII DE OCUPARE, ADMINISTRAŢIILE LOCALE ŞI ANGAJATORI AI PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU A LE ÎMBUNATĂŢI ACESTORA MODALITATEA DE ABORDARE ÎN ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ CU/ SAU PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP.

A.4.1 - Identificarea, selectarea şi stabilirea necesarului de instruire a specialiştilor.
A.4.2 - Elaborarea programei de formare.
A.4.3 - Activitate de formare/ informare.

A.5 - CAMPANIE DE INFORMARE NAŢIONALĂ PRIVIND COMBATEREA DISCRIMINARII SI ACCESUL PE PIATA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITATI.
A.5.1 - Elaborarea materialelor de informare: spoturi video, pachet pt. presa scrisă, pachet grafic de identitate, pachet materiale promoţionale, site web.
A.5.2 - Lansarea oficială a campaniei.
A.5.3 - Lansarea unei pagini web dedicată campaniei.
A.5.4 - Difuzarea materialelor informative si evaluarea impactului.

A.6 – DESFASURAREA DE PROGRAME DE CALIFICARE/RECALIFICARE DESTINATE GRUPURILOR VULNERABILE
A.6.1 Selectia a 50 persoane din grupul tinta care vor participa la programe de calificare/recalificare
A6. 2 Desfasurarea programelor de calificare/recalificare

Galerie foto